Sürdürülebilir düşün,

Küresel Hareket Et!

Sürdürülebilirlik

Enerji ve atıklar

Sürdürülebilirlik yaklaşımını temel alarak, tesiste enerji ve su verimliliğini arttırmayı, salım artışı ve atık oluşumunu ise azaltmayı öncelikleri arasında görür.

Tekstil sektöründeki zararlı kimyasal atıkların ve işlem süresince harcanan su-enerji kaybının farkındadır. Bu israfın ve doğaya zararın en asgari seviyeye çekilmesi için teknolojiyi takip edip uygulayarak, sürdürülebilir üretim inovasyonuna destek olmaktadır.

Hedefler

Teknoloji ve İnovasyon

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, Bugün hem ticari hem de yenilikçi kumaşlardan oluşan üretim tesisleri ile sektöre öncülük ederek, çevreyi bilinçli bir şekilde koruyarak sürdürülebilir ve organik denim kumaşları vb. tekstil ürünleri üretmektir.